Salīdzinoši pavisam nesen, šī gada martā Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar stratēģiju sieviešu un vīriešu līdztiesībai Eiropā. Lai risinātu šo problēmu, dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam ir paredzētas galvenās darbības, kas veicamas nākamajos piecos gados, un pausta apņemšanās nodrošināt, ka EK iekļaus līdztiesības aspektu visās ES politikas jomās. Uz to, kā līdz šim dzimuma diskrimināciju un paveikto daudzveidības veicināšanā darba vidē vērtē Latvijas un citi ES iedzīvotāji, atskatījās Kantar pētnieki, analizējot aptaujas Special Eurobarometer 493: Discrimination in the EU (including LGBTI) rezultātus.

Jaunākie Eurobarometer pētījuma dati par šo tēmu atklāj, ka piektā daļa jeb 20% Latvijas iedzīvotāju-pilsoņu uzskata, ka diskriminācija dzimuma dēļ valstī ir izplatīta problēma. Tajā pat laikā lielākā daļa jeb 60% iedzīvotāju ir pretējās domās un norāda, ka, viņuprāt, diskriminācija dzimuma dēļ Latvijā ir reti sastopama, kamēr desmitā daļa jeb 11% uzskata, ka šāda veida diskriminācija valstī kopumā nav sastopama. Salīdzinoši Eiropas Savienības (EU28) valstīs trešā daļa jeb 35% pilsoņu uzskata, ka diskriminācija dzimuma dēļ valstīs ir izplatīta un tas ir ievērojami augstāks rādītājs nekā Latvijā. Baltijas valstu mērogā līdzīgi kā Latvijā, arī Lietuvas iedzīvotāji ir pozitīvāk noskaņoti vērtējumā par dzimuma diskriminācijas izplatības līmeni valstī (21%), kamēr salīdzinoši lielāks ir to Igaunijas iedzīvotāju īpatsvars (27%), kuri uzskata, ka šī problēma ir izplatīta Igaunijā.

Latvijā vienlīdz bieži kā sievietes, tā arī vīrieši uzskata, ka diskriminācija dzimuma dēļ valstī ir izplatīta (17% vīriešu un 21% sieviešu).

Nereti tieši darba vide ir joma, kurā dzimuma diskriminācija ir tikusi novērota. Ne tikai katrs mēs kā indivīds, bet arī darba devēji ir atbildīgi par vienlīdzīgu attieksmi un iespēju nodrošināšanu visiem. Iekļaujoša un daudzveidīga, attiecībā arī uz dzimumiem, darba vide un tās veicināšana ir viens no pēdējo gadu aktuālākajām personālvadības tēmām arī Latvijā, kam pievērsta sabiedrības uzmanība. Rezultāti par līdzšinējo darba devēju sniegumu daudzveidības veicināšanā darba vietās, kas izriet no tā, vai cilvēks ir vīrietis vai sieviete, atklāj, ka 28% Latvijas iedzīvotāju-pilsoņu uzskata, ka ir pietiekami darīts, lai veicinātu daudzveidību darba vietās. Arī te jāatzīmē, ka vienlīdz bieži kā sievietes, tā arī vīrieši Latvijā uzskata, ka ir pietiekami darīts, lai veicinātu daudzveidību darba vietās, kas attiecas uz to, vai cilvēks ir vīrietis vai sieviete (33% vīriešu un 23% sieviešu).

Savukārt eiropieši kopumā šo aspektu novērtē būtiski atzinīgāk, trešā daļa jeb 35% Eiropas Savienības iedzīvotāju-pilsoņu uzskata, ka ir pietiekami darīts, lai veicinātu daudzveidību darba vietās, kas izriet no tā, vai cilvēks ir vīrietis vai sieviete.

Rezultāti rāda, ka dzimumu diskriminācija arvien ir neērts temats sabiedrībā, taču iekļaujoša un dzimumu līdztiesībā balstīta darba vide un darba devēji ir tie, kuri var šo situāciju ietekmēt pozitīvi un mainīt.

Par pētījumu
Latvijā aptauju Special Eurobarometer 493: Discrimination in the EU (including LGBTI) ietvaros veica pētījumu kompānija Kantar laikā no 2019. gada 9. līdz 21. maijam, ar datorizētu tiešo interviju iedzīvotāju dzīvesvietās starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1007 Latvijas pilsoņu vecumā no 15 gadiem. Kopumā aptauja tika veikt divdesmit astoņās Eiropas Savienības dalībvalstīs (aptaujāti 27 438 respondenti).