Aizvien biežāk dzirdam, ka šis pavasaris ir saistīts ar vērtībām, to pārskatīšanu – gan katram individuāli, gan arī sabiedrībai kopumā. Tiek pārskatītas ne tikai vērtības, bet arī tas, cik katrs no mums un mēs visi kopā esam gatavi pielāgoties, dzīvot, strādāt un sasniegt savus mērķus neordināros apstākļos.

Arī uzņēmumi un organizācijas ir izgājuši sava veida “tehnisko apskati”, lai pārliecinātos par savu gatavību un spēju funkcionēt jaunajos “normālajos” apstākļos.

61% darba ņēmēju par savu darbavietu var teikt, ka uzņēmums, organizācija funkcionē tikpat veiksmīgi vai pat veiksmīgāk nekā pirmskrīzes situācijā

Kantar aprīļa pēdējā dekādē veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka kopumā 61% darba ņēmēju par savu darbavietu var teikt, ka uzņēmums, organizācija funkcionē tikpat veiksmīgi vai pat veiksmīgāk nekā pirmskrīzes situācijā. Par uzņēmuma, kurā strādā, veiksmīgu funkcionēšanu pilnībā pārliecināti ir ~1/5 (21%) strādājošo Latvijā.

Interesanti, ka uzņēmumu, organizāciju veiktspējas novērtējums neatšķiras, aplūkojot atsevišķi sabiedriskajā (valsts vai pašvaldības iestādes) un privātajā sektorā strādājošos. Arī nozaru griezumā rādītāji ir līdzīgi. Izņēmums ir Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozare, kurā, iespējams, pat likumsakarīgi, ka strādājošie ir salīdzinoši pārliecinātāki par to, ka viņu uzņēmums turpina funkcionēt tikpat veiksmīgi kā iepriekš vai pat veiksmīgāk.

Pētījuma rezultāti liecina, ka vienlīdz veiksmīga pielāgošanās jaunajiem apstākļiem ir raksturīga gan lielajiem (ar darbinieku skaitu virs 250), gan vidējiem, gan arī uzņēmumiem, kuros strādā neliels darbinieku skaits (1 – 9 darbinieki). Arī reģionu greizumā rādītāji ir līdzīgi.

Kopumā tas liecina par to, ka ar izaicinājumiem ir saskārušies visi – tikai, iespējams, katrs savā veidā vai formā.

Vai aktualizējušies ir jautājumi, kas saistīti ar darbinieku apmierinātību, lojalitāti vai ar darba organizāciju, sadarbību, komunikāciju? Iespējams, uzņēmuma funkcionēšana ir mazāk veiksmīga, jo pilnveidojams ir uzņēmuma vadības komandas sniegums/ tēls? Varbūt tie ir jautājumi, kas liecina, ka vājinājusies uzņēmuma saikne ar klientiem? Iespējams, jāpārskata ar uzņēmuma mērķiem un stratēģiju saistīti jautājumi?

Uz šiem un citiem uzņēmuma veiktspējai svarīgiem jautājumiem atbildi var sniegt Jūsu darbinieki, kas, lai gan (visdrīzāk) turpina strādāt attālināti, tomēr ir klātesoši it visam, kas uzņēmumā notiek.

Par pētījumu
Kantar pētījumu veica laika periodā no 2020. gada 21. līdz 24. aprīlim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 strādājošos.
Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs strādājošo kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.