Ir grūti prognozēt, vai un par cik “gudrāki” būsim pēc šī gada pavasarī pārdzīvotajām lokālajām un globālajām pārmaiņām, bet pilnīgi droši varam teikt, ka būsim kļuvuši elastīgāki  attiecībā uz visu, kas saistīts ar to, kā organizējam savu ikdienas darbu.

Kamēr vairums uzņēmumu vadības komandu visdrīzāk vēl diskutē par to, vai, kad un kā darbiniekiem jāsāk atgriezties līdz šim “ierastajā” darba ritmā/ kārtībā, aicinām ielūkoties Kantar aprīļa beigās veiktajā pētījumā, kura ietvaros noskaidrojām, kas strādājošajiem Latvijā pietrūkst/ nepatīk un kas – patīk, domājot par ikdienas darbu ārkārtējās situācijas laikā.

No spontāni sauktajiem aspektiem, kas saistīti ar darba vidi, salīdzinoši visbiežāk (15%) strādājošie norāda, ka viņiem pietrūkst tieša saskarsme/ komunikācija ar kolēģiem, klientiem, citiem cilvēkiem. It īpaši tas raksturīgs strādājošajiem, kas ārkārtējās situācijas laikā pilnībā vai daļēji pārgājuši uz darbu attālinātā režīmā.

Kopumā 7% strādājošo kā negatīvos aspektus min darba slodzes samazināšanos, klientu trūkumu, dīkstāvi. Savukārt 6% – ienākumu un atalgojuma samazināšanos. Jāatzīmē, ka šie abi aspekti ir mazāk būtiski strādājošo kategorijā ar augstiem personīgajiem ienākumiem (1001 EUR un vairāk). Darba slodzes samazināšanos salīdzinoši retāk min arī sabiedriskajā (valsts un pašvaldības) sektorā strādājošie.

Raksturīgi, ka 5% strādājošo ir norādījuši, ka viņus uztrauc nepietiekami veselības drošības pasākumi un bailes no saslimšanas.

Līdzīgs skaits – 5% ir neapmierināti ar attālināto darbu kopumā, kā arī ar atsevišķiem ar attālināto darbu saistītiem aspektiem – tādiem kā nepietiekamo tehnisko nodrošinājumu, attālināta darba organizāciju, dokumentu apriti u.c.

Aplūkojot aspektus, kas strādājošajiem patīk – redzams, ka, iespējams, vairāk nekā līdz šim strādājošie Latvijā novērtē stabilitāti – to, ka ir darbs, saglabājušies ienākumi, nav dīkstāve (norādījuši 11% visu strādājošo).

Savukārt 8% atzinīgi izsakās par elastīgo darba laiku un brīvākām laika plānošanas iespējām. Līdzīgi – nedaudz mazāk kā ~1/10 strādājošo novērtē attālinātā darba iespējas kopumā (7%), kā arī to, ka, strādājot attālināti, tiek taupīta nauda un laiks, kas tiek pavadīts ceļā uz/ no darba.

Interesanti, ka 7% novērtē iespējas strādāt mierīgākos apstākļos. Pie tam būtiski, ka šo aspektu – klusāku, mierīgāku darba vidi, novērtē gan tie, kas strādā attālināti, gan arī tie, kas turpina darbu uzņēmuma telpās – savā darba vietā. Iespējams, ka iepriekš personāla vadībā visai aktīvi popularizētā ideja par “prāta vētrām”, aktīvu ikdienas komunikāciju darba jautājumos un nemitīgu informācijas apriti atvērtā tipa birojos, vismaz no darbinieka skatpunkta, ir pārvērtēta.

Kopumā 5% strādājošo Latvijā pozitīvi vērtē darba apjoma un slodzes samazināšanos.

Par pētījumu

Kantar pētījumu veica laika periodā no 2020. gada 21. līdz 24. aprīlim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 strādājošos.
Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs strādājošo kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.