Kantar regulāri kopš pandēmijas sākuma veic COVID-19 barometra pētījumu. Pētījuma dati atklāj to, kā ir mainījies Latvijas sabiedrības noskaņojums pēdējā gada laikā.

Lai arī gandrīz pusi Latvijas iedzīvotāju (43%) aizvien uztrauc koronavīrusa situācija, vērojams, ka šī gada pavasarī iedzīvotāji jūt mazāku satraukumu nekā tas bija, pandēmijai sākoties.

Satraukumam mazinoties, ir pieaugusi tā iedzīvotāju daļa, kas meklē veidus, kā saglabāt ierasto dzīvi – 22% (2020. gada martā: 11%).

Lai arī šobrīd ir mazinājies satraukums, un palielinājusies drošības sajūta, aizvien vairums sabiedrības (55%) uzskata, ka šī brīža koronavīrusa situācija ietekmē viņu ikdienu (2020. gada aprīlī: 65%). Biežāk tieši jaunieši ir tie, kas atzīst, ka viņu ikdienas dzīve ir mainījusies.

Neskatoties uz izmaiņām darba dzīvē, vairākums (66%) Latvijas mājsaimniecību savu ekonomisko situāciju tomēr vērtē apmierinoši, un šis rādītājs ir bijis stabils visa gada garumā.

Līdz ar kopējā satraukuma mazināšanos, ir mainījusies finanšu plānošanas aktivitāte. COVID-19 pandēmijas dēļ finanses aktīvāk plāno 43% iedzīvotāju (2020. gada aprīlī: 56%). Kopumā latvieši biežāk atzīst, ka koronavīrusa situācija finanšu plānošanu nav mainījusi, kamēr mazākumtautību pārstāvji izteikti aktīvāk sākuši ar to nodarboties.

Iedzīvotāji vēlas turpināt dzīvot ierastu dzīvi un mazāk izjust pandēmijas ietekmi uz ikdienu. Līdz ar to no uzņēmumiem sagaida līdzvērtīgu preču un pakalpojumu piegādes kvalitāti un klientu apkalpošanu, kā tas bija pirms pandēmijas.

Par Kantar COVID-19 Barometru
Kantar COVID-19 Barometra pētījums ir vadošais pētījums par to, kā COVID-19 ietekmē patērētāju rīcību, attieksmi un gaidas. Globālā pētījuma ietvaros katrā pētījuma vilnī tiek aptaujāti ap 100 000 cilvēki vairāk nekā 60 valstīs.

Jaunākais pētījuma vilnis Latvijā veikts no 12. līdz 16. aprīlim, aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.