Tavs Neredzamais Sabiedrotais 65 – personāla vadības jomai veltīts izdevums 

Šajā elektroniskā žurnāla izdevumā uzzināsiet – kāds ir Latvijas pievilcīgāko darba devēju TOPs darba ņēmēju un studentu skatījumā  un kā tajā nokļūt? Analizēsim pētījuma rezultātus par strādājošo personīgās un darba dzīves līdzsvaru, kā arī skaidrosim, kādi ir biežāk izplatītie darba devēju atbalsta pasākumi. Stāstīsim par pētījuma rezultātiem Covid-19 pandēmijas laikā – kas strādājošajiem Latvijā nepatīk vai pietrūkst un kas patīk šai laikā?

Kuri ir pievilcīgākie darba devēji Latvijā un kā par tādu kļūt?

Kantar kopš 2007. gada regulāri veic pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu Baltijā, meklējot atbildes uz katram uzņēmumam būtiskiem jautājumiem: Kādas ir potenciālo darba ņēmēju gaidas attiecībā uz darba devējiem? Kādi ir būtiskākie darba devēja izvēles kritēriji? Kādas ir darba ņēmēju emocionālās vajadzības, izvēloties darba devēju? Kuros Latvijas uzņēmumos darba ņēmēji vislabprātāk strādātu? Un kā potenciālie darba ņēmēji vērtē dažādu uzņēmu kā daba devēju tēlu?

Kas strādājošajiem Latvijā nepatīk vai pietrūkst un kas – patīk, domājot par savu ikdienas darbu Covid-19 pandēmijas laikā?

Ir grūti prognozēt, vai un par cik “gudrāki” būsim pēc pandēmijas laikā piedzīvotajām globālajām un lokālajām pārmaiņām, bet droši varam teikt, ka būsim kļuvuši elastīgāki attiecībā uz visu, kas saistīts ar to, kā plānojam un organizējam savu ikdienas darbu. Kopumā 72% darba ņēmēju ir nosaukuši dažādas lietas, kas viņiem nepatīk vai pietrūkst savā ikdienas darbā Covid-19 pandēmijas situācijā, kamēr 67% strādājošo pandēmijas laikā saskata virkni pozitīvo lietu un aspektu.

Lielākā daļa strādājošo ir apmierināti ar savu darba un personīgās dzīves līdzsvaru

Lai saprastu, kāds ir strādājošo darba un personīgās dzīves balanss un darba devēju sniegtajās iespējas darbinieku darba un personīgās dzīves salāgošanai, šī gada maijā Kantar veica pētījumu, kura ietvaros noskaidroja, kā ir mainījusies strādājošo apmierinātība ar darba un personīgās dzīves līdzsvaru un kādi ir biežāk izplatītie darba devēju atbalsta pasākumi. Pozitīvi, ka vairumam (77%) darba ņēmēju darba vietā tiek nodrošinātas dažādas darba un personīgās dzīves saskaņošanas iespējas (piemēram, elastīgs darba laiks, attālināta darba iespējas u.c.).