Nenoliedzami, ka pēdējais gads virknei uzņēmumu ir licis stāties pretī jaunai realitātei un izaicinājumiem: vieniem saskaroties ar strauju biznesa apjomu pieaugumu un nepieciešamību ātri palielināt darbaspēka kapacitāti, bet citiem gluži pretēji – ar darbības apjomu sarukumu un no tā izrietošu nepieciešamību samazināt darbinieku skaitu. Neatkarīgi no tā, kurā pusē uzņēmums atrodas, pārdomāts un spēcīgs darba devēja tēls ļauj veiksmīgāk pielāgoties mainīgajai videi un ir nozīmīgs rīks cilvēkresursu vadības izaicinājumu pārvarēšanai jebkuros tirgus apstākļos.

Lai sniegtu stratēģiskus ieteikumus, kā pilnveidot sava uzņēmuma kā darba devēja tēlu un efektīvāk noturēt jau esošos darbiniekus un piesaistīt jaunus talantus, vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar kopš 2007. gada regulāri veic pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu Baltijā, meklējot atbildes uz katram uzņēmumam būtiskiem jautājumiem: Kādas ir potenciālo darba ņēmēju gaidas attiecībā uz darba devējiem? Kādi ir būtiskākie darba devēja izvēles kritēriji? Kādas ir darba ņēmēju emocionālās vajadzības, izvēloties darba devēju? Kuros Latvijas uzņēmumos darba ņēmēji vislabprātāk strādātu? Un kā potenciālie darba ņēmēji vērtē dažādu uzņēmu kā daba devēju tēlu?

Pētījumā tiek noskaidrotas ne tikai strādājošo, bet arī topošo speciālistu – studentu domas, turklāt jau otro gadu padziļināti izpētīts arī informāciju tehnoloģiju nozares pārstāvju un studentu viedoklis.

Pētījums Latvijā atklāj, ka, neskatoties uz vispārējiem pēdējā gada šķietamiem darba tirgus satricinājumiem, darba ņēmēju lojalitāte savam darba devējam ir saglabājusies līdzšinējā līmenī, un līdzīgi kā pērn, arī šogad vairums (66%) strādājošo nākamo 12 mēnešu laikā neapsver iespēju mainīt savu pašreizējo darba devēju. Atvērti jauniem profesionālajiem izaicinājumiem un darba devēja maiņu apsver katrs ceturtais (24%) strādājošais.

Tomēr, analizējot faktisko aktivitāti darba tirgū, izrādās, ka tikai 7% strādājošo un 17% studentu ir norādījuši, ka pēdējā gada laikā ir pieteikušies jaunam darbam vai jaunai amata pozīcijai esošajā darba vietā, kas pierāda, ka atvērtība jaunām darba iespējām un jauniem profesionālajiem izaicinājumiem patiesībā ir diezgan zema. Līdz ar to, nozīmīga loma jaunu darbinieku piesaistē ir ne tikai spēcīgai personāla daļai un “galvu medībām”, bet arī tam, ko darba devējs spēj piedāvāt un kā pārliecināt jauno talantu – potenciālo darbinieku, ka viņa darba vieta ir lieliska vieta, kur strādāt.

Prasības pret darba devējiem laika gaitā mainās. Aplūkojot šī gada rezultātus, blakus drošībai un stabilitātei, konkurētspējīgam atalgojumam un pievilcīgai papildu ieguvumu sistēmai, aizvien vairāk priekšplānā izvirzās arī nemateriālās vērtības un rūpes par darbiniekiem, kas it īpaši aktualizējas ārkārtas situācijā.

Likumsakarīgi, ka darba devēju pievilcība un esošo darbinieku lojalitāte lielā mērā ir atkarīga no ārkārtas situācijas ietekmes uz uzņēmumu. Ja uzņēmumu ir skārusi COVID-19 krīze (kopējais darba apjoms ir samazinājies vai darbība apstājusies), lojālo darbinieku skaits būtiski samazinās. Tomēr šie uzņēmumi darbinieku lojalitāti var noturēt vai kāpināt ar veiksmīgu krīzes pārvaldību. Ja darba devēja rīcība ir atbildīga un gādīga, ir sniegta atbilstoša informācija, uzņēmums ir bijis elastīgs un spējis pielāgoties pandēmijas izraisītajai situācijai – darbinieki turpina būt uzticami. Līdz ar to, veiksmīga krīzes pārvaldība ir uzskatāma par vienu no darbinieku lojalitātes panākumu atslēgām, kas rada pozitīvu ietekmi uz uzņēmuma darba devēja tēlu.

Pētījuma ietvaros tika noskaidroti arī pievilcīgākie darba devēji Latvijā – uzņēmumi, kuri ir spējuši pārliecināt Latvijas “darba tirgu”, ka tie, salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, ir teicama vieta, kur strādāt.

Pievilcīgākie darba devēji strādājošo uztverē ir “Latvijas valsts meži”, “Latvenergo”, “Swedbank”, “Starptautiskā lidosta “Rīga””, “Air Baltic Corporation” un “Latvijas Banka”. Studentu vidū bez “Latvijas valsts meži”, “Swedbank” un “Air Baltic Corporation” starp pievilcīgākajiem darba devējiem ir arī “Accenture Latvia”, “Printful”, “Microsoft Latvia” un “All Media Latvia”.

Raksturīgi, ka joprojām TOP augšpusē Latvijā strādājošo vidū dominē valsts sektora uzņēmumi (t.sk. ar valsts kapitāldaļām), kas potenciāli ir saistāms ar drošu un stabilu darbu kā būtisku darba devēja izvēles kritēriju. Savukārt studenti kopumā vairāk priekšroku dod privātā sektora uzņēmumiem, kas viņu skatījumā ir veiksmīgāki un vairāk uz izaugsmi vērsti, tai skaitā, arī uz darbinieku izaugsmi un attīstību.

Personāla pētījumu eksperte Ilze Gansone norāda: “Pētījuma rezultāti liecina, ka potenciālo darbinieku piesaiste ir kā makšķerēšana – lai konkrēta zivs pieķertos, uz āķa ir jābūt ne tikai tai piemērotai ēsmai, bet makšķere ir jāiemet arī pareizajos ūdeņos. Proti, zinot to, ko darba ņēmēji sagaida racionālā un emocionālā līmenī, un kas ir uzņēmuma kā darba devēja potenciālās mērķa grupas darba tirgū, darbinieku piesaiste kļūst ne tikai fokusētāka, bet arī krietni efektīvāka patērētā laika un finanšu resursu ziņā”.

Cik pievilcīgs kā darba devējs strādājošo un studentu mērķa grupās ir Jūsu uzņēmums? Ja Jūs interesē ar darba devēja tēla vadību saistīti jautājumi vai pētījuma rezultāti, un Jūs vēlaties uzzināt, kā Jūsu uzņēmums/ iestāde izskatās potenciālo darbinieku skatījumā, sazinieties ar mums – un mēs labprāt pastāstīsim sīkāk!

Par pētījumu
Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums veikts 2021. gada aprīlī strādājošo un studentu mērķa grupās. Pētījumā, izmantojot datorizētās tiešsaistes (online) intervijas, tika aptaujāti 1100 Latvijas strādājošie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī 605 vadošo Latvijas augstskolu studenti. Pētījumā veikta arī papildu izlase informācijas tehnoloģiju nozarē. Izlase ir reprezentatīva strādājošo un studentu (pēc studiju programmas un specialitātes) ģenerālajam kopumam un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju izlašu veidošanā.