Pēdējā gada laikā ir mainījusies mūsu ikdienas dzīve. Šīs izmaiņas lielā mērā skārušas arī darba dzīvi praktiski ikvienam no mums. Lai saprastu, kāds ir strādājošo darba un personīgās dzīves balanss un darba devēju sniegtajās iespējas darbinieku darba un personīgās dzīves salāgošanai, šī gada maijā vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica pētījumu, kura ietvaros noskaidroja, kā ir mainījusies strādājošo apmierinātība ar darba un personīgās dzīves līdzsvaru un kādi ir biežāk izplatītie darba devēju atbalsta pasākumi.

Kantar pētījums atklāj, ka salīdzinoši lielākā daļa (72%) Latvijas strādājošo ir apmierināti ar darba un personīgās dzīves līdzsvaru (20% – ļoti apmierināti, 52% – diezgan apmierināti). Savukārt ceturtā daļa (25%) strādājošo Latvijā norāda, ka viņi nav apmierināti ar darba un personīgās dzīves balansu (21% – ne pārāk apmierināti, 4% – nemaz nav apmierināti), bet 3% strādājošo nav konkrēta viedokļa uz šo jautājumu.

Aplūkojot rezultātus atsevišķās apakšgrupās, redzams, ka salīdzinoši biežāk ar savu darba un personīgās dzīves līdzsvaru ir apmierināti Pierīgā dzīvojošie, kā arī vadītāji, augstākā līmeņa speciālisti. Savukārt salīdzinoši biežāk ar savu darba un personīgās dzīves līdzsvaru nav apmierināti strādnieki.

Salīdzinot pētījuma rezultātus ar iepriekšējo gadu pētījumiem, redzams, ka darbinieku kopējā apmierinātība ar darba un personīgās dzīves līdzsvaru pēdējo četru gadu laikā ir būtiski palielinājusies (no 61% uz 72%), turklāt šai laikā nozīmīgi ir pieaudzis ar līdzsvaru «ļoti apmierināto» darbinieku īpatsvars (no 10% uz 20%).

Pozitīvi, ka vairumam (77%) darba ņēmēju darba vietā tiek nodrošinātas dažādas darba un personīgās dzīves saskaņošanas iespējas (piemēram, elastīgs darba laiks, attālināta darba iespējas u.c.). Savukārt 18% darba ņēmēju norādījuši, ka viņu darba vietās netiek piedāvātas šādas iespējas. Kamēr 5% strādājošo nav spējuši sniegt konkrētu atbildi uz šo jautājumu.

Būtiski atzīmēt, ka, salīdzinot ar iepriekš veikto pētījumu 2017. gadā, būtiski ir pieaudzis strādājošo īpatsvars, kuru darba vietās tiek veikta dažādu darba un ģimenes dzīves līdzsvara iespēju nodrošināšana darbiniekiem (no 66% uz 77%).

Divas trešdaļas (64%) strādājošo norādījuši, ka viņu darba vietās tiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas vecākiem ar bērniem.

Salīdzinoši biežāk tiek minēts, ka darbavietās vecākiem ar bērniem darba un ģimenes dzīves saskaņošanai tiek nodrošināts: elastīgs darba laiks (35%), attālināta darba iespējas (34%) un papildu brīvdienas (26%).

Savukārt puse (48%) strādājošo norādījuši, ka viņu darba vietās tiek nodrošinātas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas darbiniekiem, kuriem ir jārūpējas par pieaugušo tuvinieku.

Salīdzinoši biežāk tiek minēts, ka darbavietās strādājošajiem, kuriem jārūpējas par kādu pieaugušo tuvinieku, darba un ģimenes dzīves saskaņošanai galvenokārt tiek nodrošināts: elastīgs darba laiks (30%) un attālināta darba iespējas (21%).

Kantar pētījumu eksperte Dace Goško norāda: “Pētījuma rezultāti apliecina, ka kopumā Latvijas strādājošie iedzīvotāji ir apmierināti ar savu darba un personīgās dzīves līdzsvaru. Pozitīvi vērtējams, ka darba devēji sniedz dažādas iespējas un atbalstu, lai darbinieki vēl labāk varētu veikt gan savus darba pienākumus, gan spētu darbu salāgot ar ikdienas rūpēm par ģimeni, bērniem, tuviniekiem”.

Par pētījumu
Kantar pētījumu veica laika periodā no 2021. gada 11. līdz 14. maijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 strādājošos.
Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs strādājošo kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.