Laikā, kad komunālie pakalpojumi kļūst dārgāki un medijos tiek atspoguļota informācija par komunālo pakalpojumu cenu palielināšanos, ir svarīgi sekot līdzi informācijai un reaģēt uz masu medijos izskanējušo informāciju gan proaktīvi, gan reaktīvi.

Veicot komunālo pakalpojumu reputācijas mediju monitoringa datu apjoma salīdzinājumu pēdējo 6 mēnešu laikā par laika periodu no 2021.gada augusta līdz 2022.gada janvārim, ir skaidri redzama tendence, ka publicēto materiālu apjoms ir ievērojami audzis elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes un dabasgāzes sektorā.

Publicēto ziņu skaits medijos pēdējo 6 mēnešu laikā ir pakāpeniski pieaudzis 3,7 reizes elektroenerģijas sektorā, 5 reizes vairāk siltumenerģijas sektorā un 4,2 reizes vairāk gāzes un dabasgāzes sektorā, salīdzinot datus no 2021.gada augusta līdz 2022.gada janvārim.

Publicēto ziņu skaits medijos pēdējo 6 mēnešu laikā

Jāuzsver, ka tieši pēdējo divu mēnešu laikā (2021.gada decembris – 2022.janvāris) informācijas apjoms komunālo pakalpojumu nozarē ir pieaudzis visstraujāk.

Padziļināti analizējot komunālo pakalpojumu mediju monitoringā atlasītos datus siltumenerģijas sektorā, TOP tēmas, kas sasniegušas vislielākos publicitātes rādītājus pēdējo divu mēnešu laikā, ir:

 • Atbalsta pasākumi energoresursu cenu krīzē
 • Priekšlikums samazināt PVN likmi elektroenerģijai un siltumenerģijai
 • Patēriņa cenu pieaugums, kas saistīts ar siltumenerģjas cenu pieaugumu
 • AS “Rīgas Siltuma” tarifa pieaugums ar 2022.gada martu
 • Rīgā plānots aizliegt apkurē izmantot akmeņogles

Elektroenerģijas sektora TOP tēmas, kas sasniegušas vislielākos publicitātes rādītājus pēc publikāciju skaita un sasniegtās auditorijas rādītājiem pēdējo divu mēnešu laikā ir :

 • PVN samazināšana elektroenerģijai
 • Atbalsta pasākumi energoresursu cenu krīzē
 • Sadales tarifa samazināšana patērētājiem
 • Rekordaugstas vidējā elektroenerģijas biržas cena
 • Patēriņa cenu pieaugums, kas saistīts ar elektroenerģijas cenu pieaugumu

Gāzes un dabasgāzes sektora TOP tēmas, kas sasniegušas vislielākos publicitātes rādītājus medijos:

 • PVN samazināšana dabasgāzei
 • Atbalsta pasākumi energoresursu cenu krīzē
 • Patēriņa cenu pieaugums, kas saistīts ar gāzes cenu pieaugumu
 • PVN samazināšana dabasgāzei
 • Pieaugs AS “Latvijas Gāze” dabasgāzes tarifi

“Ļoti netipiski augstas enerģijas cenas faktiski ilustrē to, ka tirgus ir nemierīgs, neviens nesaprot, kas notiek tirgū, ko sagaidīt. Scenārijs ir tāds, ka pavasarī tirgus vismaz Baltijas jūras reģiona valstīs nomierināsies sakarā ar to, ka būs lielāka ūdens pieplūde atkal lielajos Skandināvijas hesos un pārvades tīkli ļaus saņemt daļu no šīs te Skandināvu lētākās elektroenerģijas.”

/enerģētikas eksperts RTU doktorants Reinis Āboltiņš intervijā raidījumā Krustpunktā, Latvijas Radio 1, 10.01.2022./ 

Reputācijas monitorings sevī ietver laikrakstu, žurnālu, interneta portālu, TV un radio staciju monitorēšanu.

Reputācijas monitorings, paralēli organizāciju veiktajiem reputācijas vai klientu apmierinātības mērījumiem, ir nozīmīgs rīks, lai uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes, reklāmas aģentūras un citi kompleksā sistēmā spētu izsekot līdzi tēmām vai pieminējumiem dažāda veida un satura medijos, kas attiecīgi veicina vai kavē organizāciju reputācijas vērtējumu. Balstoties šajā informācijā vai kombinējot datus ar citu pieejamo informāciju, iespējams veidot mērķtiecīgu stratēģiju organizāciju reputācijas monitoringa uzlabošanai.

Kantar veic mediju monitoringa analīzes, kas ietver atlasīto monitoringa datu analīzi un padziļinātu apstrādi. Mediju satura vai sociālo mediju satura analīze ļaus jums novērtēt savu sniegumu mediju vidē, salīdzināt sevi ar konkurentiem un noteikt komunikācijas un publicitātes efektivitātes indeksu.

Ja jums ir aktuāls reputācijas monitorings, sazinieties ar baiba.simane@kantar.com un Kantar ekspertu komanda izstrādās tieši jūsu vajadzībām piemērotus pārskatus un ieteiks efektīvākos risinājumus.