Tavs Neredzamais Sabiedrotais 69 – personāla vadības jomai veltīts izdevums 

Šajā elektroniskā žurnāla izdevumā uzzināsiet – kāds ir Latvijas pievilcīgāko darba devēju TOPs darba ņēmēju un studentu skatījumā  un kā būt starp labākajiem? Analizēsim pētījuma rezultātus par strādājošo piederības sajūtu uzņēmumam pandēmijas laikā, kā arī skaidrosim, kādā darba režīmā pašlaik strādā lielākā daļa darba ņēmēju.