Nereti sarunās ar dažādu nozaru uzņēmumu personāla vadītājiem dzirdam jautājumus par to, kas šobrīd ir aktuāls, ko pēta, kam seko līdzi HR speciālisti Latvijā.

Līdzās izsenis aktuāliem personāla vadības pamata jautājumiem – tādiem kā darbinieku iesaiste, apmierinātība, lojalitāte, kā arī salīdzinoši nesen aktualizētai darbinieku dažādības tēmai un darbinieku labbūtībai, aizvien biežāk mūsu klientu – Latvijas uzņēmumu vajadzības saistītas arī ar vēlmi detalizētāk izpētīt ar iekšējo informāciju un komunikāciju saistītus jautājumus, kā arī novērtēt to – cik piederīgi darbinieki jūtas organizācijai, kurā strādā. Un tas nav nekāds pārsteigums, jo, mainoties vispārējai situācijai, apstākļiem pasaulē, pēdējo divu gaidu laikā organizācijas ir saskārušās ar lielām pārmaiņām, un jautājums par to, kā “saturēt kolektīvu kopā”, lai visi kā vienots organisms efektīvi funkcionētu un sasniegtu izvirzītos mērķus, ir viena no aktualitātēm uzņēmumu vadības komandu dienas kārtībā.

Kantar šā gada maijā veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka ~1/5 (21%) visu strādājošo Latvijā uzskata, ka viņu kā darbinieku informētība par dažādām darba dzīves aktualitātēm un norisēm organizācijā, kurā viņi strādā, pandēmijas laikā ir pasliktinājusies.

Tāpat līdzīgs skaits strādājošo (21%) norāda arī to, ka pandēmijas laikā ir pasliktinājusies viņu piederības sajūta darba kolektīvam.

Jāatzīmē, ka šie abi jautājumi ir cieši viens ar otru saistīti un viens otru lielā mērā ietekmē. Tiem strādājošajiem, kuriem pasliktinājies informētības līmenis, mazinājusies arī piederības sajūta, un arī otrādāk.

Raksturīgi, ka salīdzinoši kritiskākus savas informētības līmeņa un piederības sajūtas vērtējumus sniedz strādājošie ar augstāko izglītību, tie, kuri pandēmijas laikā savā organizācijā saskārušies ar izmaiņām darba režīmā, tie, kuri šobrīd strādā gan no mājām, gan savā darbavietā (“hibrīddarba” režīmā), tie, kuri pašreizējo darba slodzi vērtē kā pārāk augstu un arī sniedz negatīvu savas emocionālās labsajūtas vērtējumu.

Likumsakarīgi, ka strādājošie ar zemāku piederību un informētību ir atvērtāki jaunām darba iespējām un tuvākā gada laikā varētu apsvērt esošās darba vietas maiņu.

Ja aplūko rādītāju atšķirības pēc uzņēmuma lieluma, ieņemamā amata un nozares, tad augstākā līmeņa speciālisti, strādājošie finanšu un apdrošināšanas nozarē, kā arī valsts pārvaldē un aizsardzībā salīdzinoši biežāk norāda, ka pasliktinājusies viņu piederības sajūta darba kolektīvam. Savukārt iekšējās informācijas un komunikācijas jautājumi it īpaši aktuāli vidējos uzņēmumos (ar darbinieku skaitu no 50 līdz 249).

Par pētījumu

Kantar pētījumu veica laika periodā no 2022. gada no 10. līdz 16. maijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 830 darba ņēmējus.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs strādājošo kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.