Sorry, this entry is only available in Latvian.

(Latviešu) Latvijā iezīmējas darbinieku piesaistības rādītāja lejupslīde

Kantar, izmantojot divu specializēto, Latvijā aprobēto darbinieku pētījumu metodoloģisko rīku TRI*M un HiPO kombināciju, 2023. gada janvārī veica darba ņēmēju aptauju Latvijā ar mērķi iegūt vispārēju pārskatu par darbinieku piesaistības rādītāja, kā arī organizāciju snieguma vērtējuma izmaiņām darbinieku vidū, identificējot stiprās un pilnveidojamās puses un nosakot galvenās prioritātes uzņēmumu, iestāžu turpmākai veiksmīgai attīstībai un pārvaldībai.

(Latviešu) Salīdzinoši visbiežāk minētie aspekti, kas pašreiz uztrauc strādājošos, ir saistīti ar kopējiem procesiem ekonomikā un savu, savas ģimenes finansiālo stāvokli

Sekojot līdzi Latvijas strādājošo noskaņojumam, Kantar 2023. gada janvārī veica darba ņēmēju aptauju Latvijā, kuras ietvaros noskaidroja, kas esošajos ģeopolitiskajos un ekonomiskajos apstākļos strādājošos uztrauc vai neapmierina visvairāk.

(Latviešu) Trīs svarīgākās problēmas Latvijas pilsoņu vērtējumā, ar kurām šobrīd saskaras Eiropas Savienība, ir starptautiskā situācija, cenu pieaugums un energoapgāde

Kā liecina jaunākie Kantar veiktās Eurobarometer aptaujas dati, šī gada sākumā ar savu dzīvi kopumā apmierināti ir vairākums jeb 82% Latvijas pilsoņu. Šogad šis rādītājs ir līdzīgs ar kaimiņvalsti Igauniju (81%), bet Lietuvā apmierinātības rādītājs ir nedaudz zemāks (77%).