Vairums cilvēku lielāko dienas daļu velta darbam. Tas, cik apmierināti esam ar savu darbu, lielā mērā ietekmē to, cik apmierināti esam ar dzīvi kopumā un ar kādām sajūtām lūkojamies nākotnē.

Kā liecina jaunākie Kantar veiktās Eurobarometer aptaujas dati, šī gada sākumā ar savu dzīvi kopumā apmierināti ir vairākums jeb 82% Latvijas pilsoņu. Šogad šis rādītājs ir līdzīgs ar kaimiņvalsti Igauniju (81%), bet Lietuvā apmierinātības rādītājs ir nedaudz zemāks (77%).

Pērn ar dzīvi kopumā apmierinātas bija 3/4 jeb 76% Latvijas pilsoņu. Šīs rādītāju izmaiņas dinamikā varētu būt skaidrojamas ar to, ka apmierinātība šogad ar dzīvi tiek vērtēta esošajos ģeopolitiskajos apstākļos, apzinoties, kāda situācija šobrīd valda Ukrainā.

Veicot salīdzinājumu ar Eiropu kopumā, jāatzīmē, ka Latvijas pilsoņu apmierinātība ar dzīvi atbilst Eiropas vidējiem rādītājiem (83%).

Latvijas pilsoņu gaidas saistībā ar nākamajiem 12 mēnešiem ir salīdzinoši optimistiskas – 31% uzskata, ka nākamie 12 mēneši viņu dzīvē būs labāki, 14% uzskata, ka nākamie 12 mēneši viņu dzīvē būs sliktāki. Savukārt teju puse jeb 49% Latvijas pilsoņu uzskata, ka viņu dzīve turpmākajos 12 mēnešos nemainīsies.

Lai arī prognozes par turpmākajiem 12 mēnešiem Latvijas pilsoņu vidū ir pozitīvas, Eurobarometer aptaujā tika skaidrots, kas ir būtiskākās problēmas un izaicinājumi, ar kuriem ikdienā saskaras Eiropas Savienība (ES). Pēc Latvijas pilsoņu domām, trīs svarīgākās Eiropas Savienības problēmas ir starptautiskā situācija (33%), cenu pieaugums/ inflācija/ dzīves dārdzība (32%) un energoapgāde (27%). Kā svarīgas problēmas tiek nosauktas arī ekonomiskā situācija (19%), kā arī imigrācija (19%).

Par aptauju

Latvijā aptauju Eurobarometer 98 ietvaros veica pētījumu kompānija Kantar 2023. gada janvārī-februārī, aptaujājot 1039 Latvijas pilsoņu vecumā no 15 gadiem. Kopumā aptauja tika veikta divdesmit septiņās Eiropas Savienības dalībvalstīs (aptaujāti 26 468 respondentu). Vairāk informācijas par Eurobarometer 98 aptauju: Standard Eurobarometer 98 – Winter 2022-2023 (https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2872).

Kopš 2004. gada Kantar ir visu Eurobarometer pētījuma lauka darba veicējs Latvijā. Šo gadu laikā ir veikts liels skaits aptauju, kas sniedz ieskatu par to, kādi ir Latvijas un Eiropas Savienības valstu pilsoņu viedokļi par dažādām sociālpolitiskām tēmām Eiropas Savienības lielajā bildē. Aptauju rezultāti ir publiski pieejami ikvienam. Kantar aicina apmeklēt Eurobarometer pētījuma oficiālo vietni https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index un iepazīties ar daudzo pētījumu rezultātu krājumu.