Kantar starptautiski uzkrātā pieredze zīmolu pētījumos daudzu gadu garumā ir ļāvusi izstrādāt un validēt (veicot vairāk nekā 50 000 zīmolu pētījumus, kas apkopoti Kantar BrandZ globālajā pētījumu datu bāzē) pētījumu metodi MDF, kas palīdz novērtēt zīmolu veiktspēju (brand equity) un vērtības kāpināšanas iespējas tirgū. Metode paplašina jau zināmās Kantar ConversionModel™ metodes iespējas, piedāvājot jaunas zīmola veiktspējas analīzes dimensijas, kas palīdz vēl padziļinātāk izprast un mērķtiecīgi izstrādāt zīmola izaugsmes stratēģiju.

Zīmola vērtību veicinoši elementi

MDF metode sniedz visaptverošu skatījumu uz būtiskākajiem zīmola vērtību veicinošajiem elementiem, kā:

 1. Zīmola Pieprasījums (Demand Power) – sniedz novērtējumu gan par zīmola Pieprasījuma Spēku nozares konkurentu kontekstā, gan veiktspēju tā balstošajos aspektos (Jēgpilns, Atšķirīgs, Pamanāms un Nozīmīgs), gan padziļinātu ietekmes analīzi zīmola tēla elementu blokos, gan atsevišķu tēla elementu skatījumā. Piemērus var apskatīt pilotpētījuma datu analīzē šeit.
 2. Gatavība maksāt vairāk (Pricing Power) – zīmola analīze cenošanas aspektos, kas atklāj, cik augsta ir iedzīvotāju gatavība maksāt vairāk par zīmola produktiem un pakalpojumiem. Tiek atklātas arī galvenās tēla elementu kategorijas, kas veicina augstāku gatavību maksāt par zīmola pakalpojumiem. Piemērus var apskatīt pilotpētījuma datu analīzē šeit. 
 3. Konkurētspēja tirgus faktoros (Activation Power) – atklāj galvenos virzītājus (USP), kas veicina vai kavē zīmola izvēli un kuri ietekmē tirgus plūsmu.
 4. Izaugsmes potenciāls (Future Power) – analizē zīmola potenciālo iespēju kāpināt tirgus apjoma daļu vai risku to zaudēt.

Kas sekmē augstu zīmola jaudu jeb Pieprasījuma Spēku

Kantar starptautiskie pētījumi liecina, ka zīmola kopējo Pieprasījuma Spēku (Demand Power) tirgū būtiski ietekmē 3 rādītāji – cik zīmols ir:

Jēgpilns (Meaningful)

Cik skaidru un spēcīgu emocionālo saikni zīmols ir radījis un cik lielā mērā zīmola vēstījums un piedāvājums atbilst vajadzībām? Tas ir zīmola veiktspējas kodols – emocionālo saikņu noturīgums, kas balstīts zināšanās, sajūtās un pieredzē

Atšķirīgs (Different)

Cik lielā mērā zīmols spēj piedāvāt ko tādu, ko citi zīmoli nesniedz, spēja būt līderim inovācijās? Spēja iziet ārpus standarta piedāvājuma ‘rāmjiem’ būtiski palielina turpmākās izaugsmes un cenas celšanas iespējas

Pamanāms un Nozīmīgs (Salient)

Cik ātri un vienkārši zīmols ienāk prātā, pieņemot lēmumu par produkta iegādi un lietošanu? Prātā paliekoša, noturīga saikne ar zīmolu aspektos, kas izvēles brīdī ir patiešām nozīmīgi

Veicot pētījumu ar MDF™, Jūs saņemsiet atbildes:

 • kādi elementi visbūtiskāk ietekmē zīmolu Pieprasījumu un izvēli Jūsu pārstāvētajā nozarē, tādējādi veicinot biznesa izaugsmi;
 • kāds ir tieši Jūsu zīmola Pieprasījuma Spēks, cik spēcīgi ir tā balsti – cik Jēgpilns, Atšķirīgs, Pamanāms un Nozīmīgs ir jūsu zīmols un kā to stiprināt

Kantar zīmola veiktspējas pētījuma sniegtās iespējas

MDF™ metode palīdzēs noskaidrot ne vien zīmola Pieprasījumu un tā 3 balstošos elementus, bet arī strukturētā veidā atklās:

 • zīmola veiktspējas pamata rādītājus (kā atpazīstamība, izmēģināšana, lietošana, iecienītākais, apsvēršana u.tml.) kopējā tirgus kontekstā;
 • zīmolu lietošanas pārklāšanās analīzi tirgū;
 • zīmolu konkurētspēju tirgus faktoros un cenošanas iespējas;
 • analīzi tēla aspektos (un to grupās) un to ietekmes apjomu (%) gan uz zīmola kopējo Pieprasījumu, gan uz aspektiem Jēgpilns, Atšķirīgs un Pamanāms, gan – gatavību maksāt vairāk;
 • zīmola izaugsmes potenciāla analīzi;
 • u.c. rādītājus

Par ko liecina augsti zīmola veiktspējas rādītāji

Nosakot šī brīža Izaugsmes Potenciāla rādītājus Jūsu zīmolam un sniedzot skaidru, datos balstītu informāciju par optimālākajiem zīmola attīstības virzieniem, Kantar palīdzēs izstrādāt mērķtiecīgu izaugsmes plānu un noteikt biznesa attīstības prioritātes.

Kad MDF™ metode ir piemērota Jūsu uzņēmumam:

 • Kad nepieciešams visaptverošs zīmola spēka un zīmola ‘veselības’ novērtējums kopējā tirgus un konkurentu kontekstā;
 • Kad ir svarīgi noskaidrot, kādi elementi veido Jūsu zīmola spēku;
 • Lai atklātu īstermiņa un ilgtermiņa iespējas kāpināt zīmola spēku;
 • Lai saprastu, kādi tirgus faktori veicina Jūsu zīmola izvēli un kā šīs priekšrocības pārvērst augstākos pārdošanas rezultātos

Lai palīdzētu novērtēt Jūsu zīmola veiktspēju ar MDF™ metodi un iegūtu skaidru, datos balstītu redzējumu par optimālākajiem attīstības virzieniem, lūdzu, sazinieties ar mums!