Tavs Neredzamais Sabiedrotais 73 – personāla vadības jomai veltīts izdevums 

Šajā elektroniskā žurnāla izdevumā uzzināsiet – kāds ir Latvijas pievilcīgāko darba devēju TOPs darba ņēmēju un studentu skatījumā, kādi jauni uzņēmumi TOPā nākuši klāt? Noskaidrosim, kas darbinieku vērtējumā ir galvenais organizācijas panākumu garants, un, vai darba ņēmēji ir kopumā apmierināti ar savu pašreizējo darbu? Identificēsim iemeslus, kas strādājošos notur darbā un kas veicinātu lēmuma pieņemšanu par darba maiņu, kā arī uzzināsim darbinieku viedokli par viņu iespējām atrast labāk apmaksātu darbu savā jomā.