Ikviena uzņēmuma, iestādes tēls sākas ar rūpēm par darbiniekiem. Darbinieki – viņu zināšanas, prasmes un pieredze – ir uzņēmuma lielākā vērtība. No darbiniekiem lielā mērā ir atkarīga organizācijas izaugsme, veiksmīga un ilgtspējīga darbība tirgū. Turklāt darba devējiem jāapzinās, ka tieši darbinieki caur savu mutvārdu komunikāciju (word-of-mouth) ietekmē uzņēmuma tēlu – līdz ar to ir būtiski, vai viņi jūtas novērtēti, lepojas ar vietu, kurā strādā un sniedz pozitīvas atsauksmes jeb nē?

Pētījumu kompānija Kantar šogad veica pētījumu par dažādiem ar darbinieku noskaņojumu un darba tirgus tendencēm saistītiem jautājumiem. Tajā cita starpā tika arī noskaidrots, kas pašu darba ņēmēju redzējumā ir uzņēmuma, iestādes galvenais panākumu garants?

Pētījuma rezultāti atklāj, ka darbinieku vērtējumā galvenais uzņēmuma, iestādes panākumu garants ir darbinieki (38%), viņu profesionālisms, pieredze, zināšanas (33%), kā arī ilglaicīga un veiksmīga darbība nozarē (25%).

Nedaudz mazāk nekā 1/5 strādājošo uzskata, ka organizācijas panākumu garants ir labs uzņēmuma, iestādes tēls (18%), efektīva uzņēmuma vadība, labi vadītāji (16%), kā arī klienti (16%).

Katra desmitā darbinieka vērtējumā organizācijas panākumu garants ir labi produkti un pakalpojumi (12%) un labs serviss, apkalpošana (11%).

Kantar Lielo klientu direktore, socioloģe Signe Kaņējeva stāsta, ka, aplūkojot rezultātus sīkākās sociāli demogrāfiskās grupās, vērojamas interesantas sakarības. Tā darbinieku profesionālismu, pieredzi, zināšanas kā organizācijas panākumu garantu caurmērā biežāk ir uzsvēruši augstākā līmeņa speciālisti, strādājošie ar darba stāžu 16 un vairāk gadu, kā arī valsts pārvaldē un aizsardzībā nodarbinātie.

Savukārt uzņēmuma, iestādes ilglaicīgas un veiksmīgas darbības nozīmi nozarē salīdzinoši biežāk atzīmē gados jaunāki darbinieki (18 – 24 g.v.), informācijas un komunikācijas pakalpojumu, kā arī elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes jomā nodarbinātie, kamēr labu uzņēmuma, iestādes tēla, reputācijas lomu biežāk uzsver sievietes, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu, kā arī finanšu un apdrošināšanas jomā strādājošie.

Klientus kā organizācijas panākumu garantu vidēji biežāk ir minējuši mikro uzņēmumos (1 – 9 darbinieki) un privātajā sektorā strādājošie, kā arī apstrādes rūpniecībā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā nodarbinātie. Arī produktu vai pakalpojumu lomu salīdzinoši biežāk akcentē tieši privātā sektora darbinieki.

Raksturīgi, ka labs serviss, apkalpošana kā organizācijas panākumu garants salīdzinoši biežāk atklājas vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu jomā strādājošo vērtējumā.

Savukārt inovācijas, jauninājumus tirgū uzņēmuma veiksmīgai darbībai salīdzinoši biežāk ir uzsvēruši darbinieki ar augstiem personīgajiem ienākumiem mēnesī (1301 EUR un vairāk), kā arī informācijas un komunikācijas pakalpojumu jomā nodarbinātie, domājams tie, kuri savā darba dzīvē ir bijuši iesaistīti vai pieredzējuši inovāciju lomu un nozīmi uzņēmuma izaugsmē.

Par pētījumu

Pētījumu par dažādiem personāla vadības un darba tirgus jautājumiem pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica laikā no 2023. gada 25. līdz 27. aprīlim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 850 darba ņēmēju.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas darba ņēmēju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.