Saskaroties ar klimata pārmaiņu radītajām problēmām, ES ir apņēmusies līdz 2050. gadam samazināt satiksmes radītās emisijas par 90% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Viena no prioritātēm, kā to panākt, ir pāriešana uz ilgtspējīgāku pārvietošanos, tai skaitā ar sabiedrisko transportu. Arī pagājušonedēļ norisošās Eiropas Mobilitātes nedēļas mērķis bija aicināt sabiedrību dažādot ikdienā izmantotos pārvietošanās līdzekļus.

Tomēr, saskaņā ar Kantar veikto pētījumu sabiedriskā transporta jomā, savās ikdienas gaitās iedzīvotāji biežāk dod priekšroku automašīnām. Tādēļ rodas jautājums, kā pārliecināt iedzīvotājus pārsēsties no savas automašīnas uz vilcienu, autobusu, tramvaju vai trolejbusu?

Divas trešdaļas (69%) sabiedriskā transporta lietotāju ir apmierināti ar sabiedrisko transportu Latvijā, tikmēr katrs ceturtais ir neapmierināts

Kantar veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka sabiedrisko transportu Latvijā pēdējā pusgada laikā ir izmantojuši 65% iedzīvotāju – no tiem nedaudz vairāk nekā divas trešdaļas (69%) kopumā ir apmierināti ar sabiedrisko transportu Latvijā (t.i., ar to, cik ērti, viegli, ātri un komfortabli Latvijā ir pārvietoties ar sabiedrisko transportu), tikmēr ceturtā daļa (25%) pauž kritiskāku viedokli un ir pilnībā vai drīzāk ar to neapmierināti. Jānorāda, ka kopumā apmierinātāki ar sabiedrisko transportu Latvijā ir gados vecāki sabiedriskā transporta lietotāji (65 līdz 74 gadus veci), kā arī Kurzemē dzīvojošie.

Lai detalizētāk izprastu, kādiem aspektiem ir nozīme apmierinātībā ar sabiedrisko transportu, tā lietotājiem tika lūgts precizēt, kas viņiem ir svarīgākais, izmantojot sabiedrisko transportu?

Sabiedriskā transporta lietotājiem vissvarīgākais ir atbilstošs kustību grafiks, transporta precizitāte, izmaksas un individuālajām vajadzībām atbilstoši maršruti

No sabiedriskā transporta lietotāju skatupunkta svarīgākais aspekts, izmantojot sabiedrisko transportu, ir viņu vajadzībām atbilstošs kustības grafiks – ka braucieni ir ērtos laikos un ar pietiekamu regularitāti (kā svarīgāko aspektu nosaukuši 57% sabiedriskā transporta lietotāju).

Katram otrajam sabiedriskā transporta lietotājam būtiska ir sabiedriskā transporta precizitāte – transports pieturvietā un galapunktā ir noteiktā laikā (53%), arī brauciena izmaksas (52%) un sabiedriskā transporta maršrutu atbilstība pasažieru vajadzībām, lai nokļūtu vajadzīgajā galamērķī (49%).

Katrs trešais norāda, ka viņiem kā pasažieriem svarīgākais, izmantojot sabiedrisko transportu, ir ātrums – kopējais laiks, kas tiek pavadīts ceļā (38%), pieturvietu atrašanās tuvu brauciena sākumpunktam un tuvu galamērķim (33%), kā arī komforts brauciena laikā (29%). Pasažieriem svarīgi ir arī brauciena laikā justies droši par sevi, savu veselību un savu mantu (20%), viegli un ērti pieejama informācija par kustību sarastu un izmaiņām (19%), kā arī ērts biļešu iegādes veids (14%).

Skaidrs, ka dažādu pasažieru grupām primāri svarīgākie aspekti nedaudz atšķiras un variē atbilstoši pasažieru dzīvesstilam, paradumiem un individuālajām vajadzībām. Tā, piemēram, brauciena izmaksas jo īpaši svarīgas ir 55 līdz 64 gadus veciem pasažieriem, tikmēr 25 līdz 34 gadus veci pasažieri kopumā biežāk nekā pārējie norāda, ka viņiem ir svarīgi brauciena laikā justies droši par sevi, savu veselību un savu mantu.

Sabiedriskā transporta kustības grafika precizitāte jo īpaši svarīgi ir tiem, kuri ikdienā visbiežāk pārvietojas ar pilsētas sabiedrisko transportu, savukārt atbilstošs kustību grafiks (braucieni ērtos laikos, ar pietiekamu regularitāti) – tiem, kuru ikdienā visbiežāk izmantotais transportlīdzeklis ir reģionālie – starppilsētu pasažieru pārvadājumi, kā arī regulārajiem braucējiem (tiem, kuri ar sabiedrisko transportu pārvietojas katru vai gandrīz katru dienu).

Tikmēr pieturvietu atrašanos tuvu brauciena sākumpunktam un galamērķim kopumā biežāk nekā pārējie pasažieri novērtē tie, kuri ar sabiedrisko transportu dodas iepirkties vai mēdz braukt tajā ar maziem bērniem.

Katrs trešais iedzīvotājs pēdējā pusgada laikā nav izmantojis sabiedrisko transportu – visbiežāk no tā izmantošanas attur sabiedriskā transporta neatbilstība viņu vajadzībām un infrastruktūras nepiemērotība

Kantar veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka sabiedrisko transportu Latvijā pēdējā pusgada laikā nav izmantojis katrs trešais (35%) iedzīvotājs – šiem iedzīvotajiem tika jautāts, kāpēc viņi nav izmantojuši sabiedrisko transportu?

Būtiskākie iemesli, kādēļ netiek izmantots sabiedriskais transports, ir saistīti ar tā nepiemērotību lietotāju vajadzībām. Visbiežāk tā ir maršrutu neatbilstība, tai skaitā, nepieciešamība kombinēt vairākus transportlīdzekļus un / vai maršrutus nokļūšanai vajadzīgā galamērķī (minējuši 31%), pārāk ilgs ceļā pavadītais laiks salīdzinājumā ar citiem pārvietošanās līdzekļiem un veidiem (nokļūšana līdz pieturvietai un pēc tam galamērķim, kā arī laiks transportā ir ievērojami ilgāks) (31%), kā arī neatbilstošs sabiedriskā transporta kustības grafiks – braucieni nav iedzīvotājiem ērtos laikos, ar pietiekamu regularitāti (26%).

Katrs piektais (17%) norāda, ka viņu no sabiedriskā transporta izmantošanas attur pieturvietu atrašanās neatbilstība viņu vajadzībām – tās ir tālu līdz vietai, no kurienes transports brauc, un / vai tālu pasažieru ikdienas galamērķim. Tikmēr 14% aptaujas dalībnieku norāda arī uz finansiāliem apsvērumiem – augstas izmaksas un dārgas sabiedriskā transporta biļetes, un 11% – ka sabiedriskajā transportā ir neapmierinošs komforts.

Kopumā retāk tiek minēti arī tādi aspekti kā sabiedriskā transporta precizitāte un tas, ka nevar paļauties, ka transports pieturvietā un galapunktā ir noteiktā laikā (6%), ka sabiedriskajā transportā pasažieri nejūtas droši par sevi, savu veselību un savu mantu (6%), biļešu iegādes veids nav ērts un neatbilst pasažieru vajadzībām (6%), arī ar pieturvietu nodrošinājumu saistīti aspekti, kā, piemēram, neapmierinošs komforts sabiedriskā transporta pieturvietā (4%) vai tas, ka sabiedriskā transporta pieturvietas tuvumā nav pieejama autostāvvieta (4%).

Interesantas atšķirības iezīmējas dažādu iedzīvotāju grupu vidū. Tā, piemēram, jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem ievērojami biežāk nekā pārējie iedzīvotāji kā vienu no pamata iemesliem sabiedriskā transporta neizmantošanai nosauc sabiedriskā transporta neprecizitāti (to, ka nevar paļauties, ka transports ir noteiktā laikā), savukārt iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem ievērojami biežāk ir norādījuši uz maršrutu nepiemērotību viņu vajadzībām. Tikmēr rīdzinieki ievērojami biežāk nekā pārējie kā iemeslus transporta neizmantošanai akcentē ātrumu – ka ir ilgs kopējais ceļā pavadītais laiks salīdzinājumā ar citiem pārvietošanā veidiem, arī neapmierinošu komfortu sabiedriskajā transportā, kā arī to, ka sabiedriskajā transportā nejūtas droši par sevi, savu veselību un savu mantu.

Kā norāda Kantar klientu vadītāja, socioloģe Ilze Gansone: “Skaidrs, ka sabiedriskais transports nav ideāls risinājums visiem, un katram ir tiesības izvēlēties transporta veidu, kas vislabāk atbilst vajadzībām un apstākļiem. Tomēr potenciāls veicināt iedzīvotājus privātā autotransporta vietā biežāk izvēlēties sabiedrisko transportu ir. Lai iedzīvotāji pārskatītu savu pārvietošanās paradumu maiņu, kas nenoliedzami ir sarežģīts un komplicēts process, primāra nozīme ir pieejamam un iedzīvotāju vajadzībām piemērotam sabiedriskajam transportam – lai ar to būtu ērti, viegli, droši un, galvenais – ātri nokļūt ikdienā nepieciešamajā galamērķī”.

Par pētījumu

Pētījumu par Sabiedrisko transportu pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica laikā no 2023. gada 30. maija līdz 1. jūnijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs attiecīgās mērķa grupas kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā. Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.