Tavs Neredzamais Sabiedrotais 75

Kantar gan Latvijā, gan globāli regulāri pēta un seko līdzi jaunākajām tendencēm, kas veicina veiksmīgu zīmola komunikāciju un spēcīga tēla veidošanu.  Šajā elektroniskajā izdevumā stāstām, kā sabalansēt zīmola īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju, kāds ir iedzīvotāju ekonomiskās situācijas vērtējums un nākotnes plāni, kā arī patērētāju uzvedības tendences.

Kā sabalansēt zīmola īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju?

Domājot par zīmola izaugsmi un konkurētspējīgu pozīciju noturēšanu tirgū ilgtermiņā, jāņem vērā 3 lēmumu pieņemšanu ietekmējoši elementi. Kantar veikti pētījumi liecina, ka zīmoli, kuri mērķtiecīgi un veiksmīgi darbojas visās trijās patērētāju lēmuma pieņemšanas šķautnēs (Pieredze, Zīmola Spēks un Aktivizēšana rīcībai), uzrāda augstākus zīmola izaugsmes rezultātus.

Iedzīvotāju ekonomiskās situācijas vērtējums un nākotnes plāni

Kantar pētījuma rezultāti atklāj, lai arī kopumā lielākā daļa iedzīvotāju šobrīd savas mājsaimniecības ekonomisko situāciju vērtē samērā vai ļoti labi (58%), tomēr kopumā iedzīvotāji ir mazāk optimistiski noskaņoti nekā bija pirms diviem vai trim gadiem COVID pandēmijas periodā. Trešdaļa iedzīvotāju šī gada novembrī savas mājsaimniecības ekonomisko situāciju vērtē kā drīzāk vai ļoti sliktu.

Patērētāju uzvedības tendences

Vai Latvijas iedzīvotāji pērk jauna zīmola preces un produktus? Pakāpeniski pieaug to cilvēku īpatsvars, kuri tiecas pēc jaunu zīmolu precēm. Ko patērētāji sagaida no uzņēmumu rīcības un darbības? Absolūtais vairākums Latvijas iedzīvotāju (81%) uzskata, ka uzņēmumiem jāstrādā atbilstoši ētikas principiem, un pēdējo sešu gadu laikā šāda attieksme iedzīvotāju vidū ir nemainīga. Īpaši prasīgi šajā jautājumā ir patērētāju grupa vecumā 65-74 gadi (90%).