Tavs Neredzamais Sabiedrotais 76 – personāla vadības jomai veltīts izdevums 

Šajā Tavs Neredzamais Sabiedrotais izdevumā stāstīsim, cik izplatītas darba snieguma pārrunas ir organizācijās Latvijā, par cik efektīvām un jēgpilnām tās uzskata darbinieki, kā arī, cik bieži mēs ikdienas darba dzīvē saņemam atzinīgus vārdus no vadītājiem vai sakām tos paši saviem kolēģiem. Uzzināsim, kāda ir strādājošo kopējā apmierinātība ar pašreizējo darbu, kā arī, kādas ir apmierinātības izmaiņas dinamikā.