Sekojot līdzi darba ņēmēju noskaņojumam, pētījumu kompānija Kantar februārī veica pētījumu, kura ietvaros tika noskaidrota arī Latvijas strādājošo kopējā apmierinātība ar pašreizējo darbu, kā arī tās izmaiņas dinamikā.

Pētījuma rezultāti liecina, ka trīs no četriem (74%) darba ņēmējiem ir kopumā apmierināti ar savu pašreizējo darbu, kamēr piektā daļa (22%) darbinieku ar savu darbu nav īsti apmierināti.

Caurmērā apmierinātāki ir vadītāji, kā arī augstākā līmeņa speciālisti, strādājošie ar augstiem personīgajiem ienākumiem (1501 EUR un vairāk), kā arī tie, kas nodarbināti izglītības nozarē.

Savukārt salīdzinoši zemāka apmierinātība raksturīga strādniekiem, strādājošajiem ar zemiem personīgajiem ienākumiem (līdz 600 EUR), nodarbinātajiem ražošanas nozarē, kā arī darbiniekiem, kas nedēļā strādā 41 un vairāk stundas.

Salīdzinot darba ņēmēju kopējo apmierinātību ar savu darbu ar periodu pirms gada (2023. gada aprīli), redzams, ka darbinieku kopējā apmierinātība gada laikā nav būtiski mainījusies, tomēr gada laikā pieaugot “ļoti apmierināto” darbinieku īpatsvaram (no 13% 2023. gadā uz 20% šogad), samazinājies “ne pārāk apmierināto” darbinieku skaits. Tas kopumā liecina par pozitīvām strādājošo noskaņojuma izmaiņu tendencēm Latvijā. Stabilizējoties kopējai ekonomiskajai situācijai, iespējams, uzlabojas gan Latvijas iedzīvotāju kopējais noskaņojums, gan arī strādājošo apmierinātība ar darbu.

Par pētījumu

Pētījumu par dažādiem personāla vadības un darba tirgus jautājumiem pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar veica laikā no 2024. gada 13. līdz 16. februārim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 902 darba ņēmējus.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas darba ņēmēju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.