2018.gadā ievērojami pieaugusi sabiedrības informētība par iespējām valsts un pašvaldību pakalpojumus pieteikt elektroniski, liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pētījums, kas veikts sadarbībā ar SIA “Jaunrades laboratorija” un “Kantar”. Iepriekšējo trīs gadu laikā kādu no pakalpojumiem valsts vai pašvaldību iestādēs ir pieteikuši 86% Latvijas iedzīvotāju.

“Latvijā turpina pieaugt e-pakalpojumu lietotāju skaits un izpratne par digitālās vides sniegtajām priekšrocībām. Taču ir arī sabiedrības daļa, kas e-pakalpojumus vēl joprojām neizmanto, jo trūkst digitālo prasmju vai zināšanu par tiem. Tāpēc mācību programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros visā Latvijā tiek sagatavoti digitālie aģenti, kas spēs sniegt atbalstu un praktisku palīdzību cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt e-pakalpojumu lietošanu visdažādāko dzīves situāciju risināšanai,” stāsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Pieaug iedzīvotāju informētība par iespējām pakalpojumus saņemt elektroniski

Ja salīdzina pērn veiktā pētījuma datus ar šo gadu, tad joprojām iedzīvotāji visvairāk ir informēti par iespējām elektroniski iesniegt gada ienākumu deklarāciju un pārmaksāto nodokļu atmaksas pieteikumu, elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) lietošanu un vienas dienas atļaujas saņemšanu piedalīties ceļu satiksmē.

Tajā pašā laikā par vairāk nekā piektdaļu jeb 21 procentpunktu pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri informēti par iespēju elektroniski pieteikties personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, bet par 17 procentpunktiem – slimības pabalstam. Tāpat par 16 procentpunktiem augusi informētība par bezdarbnieku pabalsta un vecuma pensijas elektronisko pieteikšanu, savukārt informācija par elektronisko pieteikšanos maternitātes pabalsta un bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai palielinājies par attiecīgi 14 un 12 procentpunktiem.

Nākotnē pakalpojumus vairāk vēlas saņemt elektroniski

Salīdzinot ar 2017.gadu, par 5 procentpunktiem samazinājies respondentu skaits (21%), kas vēlētos saņemt pakalpojumus klātienē, bet vairāk nekā 2/3 iedzīvotāju – 68% – pakalpojumus turpmāk labprātāk saņemtu elektroniski, kas ir par 4 procentpunktiem vairāk nekā pērn. Vērojama tendence, ka šogad palielinājies elektroniski pieteikto pakalpojumu skaits, kas pērn tika veikts salīdzinoši reti. Lielākais pieaugums ir slimības pabalsta pieteikšanai – 33 procentpunkti, par teju ceturto daļu jeb 24 procentpunktiem audzis elektronisko pieteikumu skaits ģimenes valsts pabalstam, bet par 21 procentpunktu – e-pakalpojumam vecāku pabalsta pieteikšana.

Analizējot to respondentu atbildes, kas pēdējo trīs gadu laikā izmantojuši e-pakalpojumus, arī nākotnē vēlētos to darīt. Īpaši būtiski varētu pieaugt elektroniska pieteikšanās Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (šobrīd 41%, bet nākotnē elektroniski vēlētos pieteikt 76% iedzīvotāju).

Galvenā motivācija lietot e-pakalpojumus – laika ietaupījums

Minot būtiskākos iemeslus, kāpēc cilvēki izvēlas pieteikt e-pakalpojumus elektroniski, visvairāk tiek izcelts ietaupītais laiks. Tāpat tiek novērtēta mobilitāte – nav speciāli jādodas uz iestādi, kā arī iespēja pakalpojumu saņemt jebkurā vietā un laikā.

Lai atrastu sev interesējošo informāciju, respondenti izmanto dažādus informācijas avotus. Visbiežāk iedzīvotāji informāciju meklē internetā, izmantojot meklētāju programmas, kā arī konsultējoties ar apkārtējiem. Salīdzinot ar pērno gadu, šogad iedzīvotāji biežāk ir meklējuši informāciju vienotajā valsts pakalpojumu portālā Latvija.lv, kas pieaudzis par 18 procentpunktiem, sasniedzot 54%. Tāpat kā nozīmīgi informācijas ieguves avoti savas pozīcijas saglabājuši dažādi interneta meklētāji, telefoniska saziņa un konkrētās iestādes mājaslapa.

Par pētījumu

Pētījumu veica pētījumu kompānija SIA “Jaunrades laboratorija” un pētījumu un konsultāciju kompānija “Kantar”, kas norisinājās no 2018. gada 23. aprīļa līdz 29. maijam, kopumā aptaujājot 1004 Latvijas iedzīvotājus.

Par programmu 

Integrētās mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek organizēti sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas pasākumi. Programmas koncepcija paredz integrētu pieeju – fokusēties uz 50 dzīves situāciju komunikāciju un mācīšanu, lai pēc paredzēto aktivitāšu īstenošanas, sabiedrība spētu atpazīt dzīves situācijas, kuras ir iespējams atrisināt vienuviet internetā – portālā Latvija.lv. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības, kuru rezultātā tiks sagatavoti 6000 digitālie aģenti: valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, tostarp valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, kā arī bibliotekāri, skolotāji un žurnālisti. Digitālie aģenti konsultēs sabiedrību par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā. Plašāka informācija par mācībām un to norisi pieejama portāla Latvija.lv atbalsta vietnē – https://mana.latvija.lv/.

Papildu informācija:

Anda Zaļepska

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67026905

E-pasts: Anda.Zalepska@varam.gov.lv

 

Sanda Apsīte

Kantar

Mārketinga vadītāja

Tālr.: 67096300

E-pasts: sanda.apsite@kantar.com