Konferences “Instrumenti darba un privātās dzīves līdzsvarošanai” un Darba&Dzīves nedēļas ietvaros, Kantar eksperti pētīja, vai strādājošajiem Latvijā izdodas salāgot darbu un privāto dzīvi.

Laikā, kad aizvien biežāk tiek runāts par darba un privātās dzīves līdzsvaru ne tikai kā vienu no ES politikas mērķiem ilgtspējīga darba kontekstā, bet arī kā būtiskiem aspektiem, kas pozitīvi ietekmē uzņēmuma darbības rezultātus un ir efektīvs instruments jaunu darbinieku piesaistīšanai, kā arī esošo noturēšanai, Kantar regulāri seko līdzi tam, kā strādājošie vērtē savas esošās darba slodzes apjomu un, cik veiksmīgi darba ņēmējiem izdodas salāgot darba un privāto dzīvi?

Vairums strādājošo Latvijā  kopumā ir apmierināti ar savu darba un personīgās dzīves līdzsvaru pašreizējā darbavietā

Kantar šogad veiktais pētījums par dažādiem ar darba vidi saistītiem jautājumiem atklāj, ka vairums (72%) Latvijas strādājošo kopumā ir apmierināti ar savu darba un personīgās dzīves līdzsvaru pašreizējā darbavietā (19% norādījuši, ka ir ļoti apmierināti un 53% diezgan apmierināti).

Jānorāda, ka darbinieku kopējā apmierinātība ar darba un personīgās dzīves līdzsvaru divu gadu laikā ir būtiski palielinājusies (no 61% uz 72%), turklāt nozīmīgi ir pieaudzis ar līdzsvaru “ļoti apmierināto” darbinieku īpatsvars (no 10% uz 19%).

Lai arī pētījums liecina, ka tādi faktori kā ģimenes lielums, bērnu esamība ģimenē, dzīvesvieta vai nodarbinātības sektors (privātais vai valsts) kopumā neietekmē strādājošo apmierinātību ar darba un privātās dzīves līdzsvaru, rezultāti iezīmē tendences, ka optimālāks līdzsvars starp abām šīm jomām ir raksturīgs strādājošajiem ar augstākiem ienākumiem, vadītājiem un augstākā, vidējā līmeņa speciālistiem, kā arī tiem, kuri ir kopumā apmierināti ar savu pašreizējo darbu un kuri sava darba slodzi vērtē kā atbilstošu.

Savukārt riska grupas jeb strādājošie, kuri salīdzinoši biežāk norāda, ka viņi nav apmierināti ar darba un privātās dzīves salāgošanu, ir strādājošie ar zemiem ienākumiem, pakalpojumu nozares darbinieki un tie strādājošie, kuri norāda, ka viņu darba slodze ir pārāk augsta.

Ņemot vērā, ka viens no būtiskiem darba higiēnas apstākļiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, ir optimāla un katra individuālajām vajadzībām atbilstoša darba slodze, rodas jautājums: “Kā strādājošie Latvijā vērtē savu darba slodzi?”

65% darba ņēmēju savu pašreizējo darba slodzi vērtē kā atbilstošu

Pētījuma rezultāti liecina, ka divas trešdaļas (65%) darba ņēmēju savu pašreizējo darba slodzi vērtē kā atbilstošu, kamēr gandrīz ceturtā daļa (23%) to uzskata par pārāk augstu. Tomēr būtiski atzīmēt, ka pēdējo divu gadu laikā ir novērojamas pozitīvas iezīmes –  ir  palielinājies to darba ņēmēju īpatsvars, kuri savu pašreizējo darba slodzi vērtē kā atbilstošu (no 56% uz 65%), vienlaikus nozīmīgi ir samazinājies to darbinieku īpatsvars, kuri slodzi vērtē kā augstu (no 30% uz 23%).

Par pētījumu
Kantar pētījumu veica laika periodā no 2020. gada 21. līdz 24. aprīlim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 strādājošos.
Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs strādājošo kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.