Veicot darba pienākumus, strādājošie ir pakļauti visdažādākajiem darba vides faktoriem, sākot jau ar to, vai darbu veic stāvus, sēdus vai kustībā, beidzot ar apgaismojumu, gaisa kvalitāti un aprīkojuma pieejamību. Darba vides faktoriem ir ietekme gan uz darba kvalitāti, gan uz darbinieku apmierinātību, piesaistību un lojalitāti. Meklējot līdzsvaru starp darbinieku komfortu un darba efektivitāti, arvien biežāk tiek runāts par ergonomisku darba vidi jeb vidi, kas gan fiziski, gan psiholoģiski ļauj darbiniekam justies labi un atbilstošā kvalitātē veikt savus darba pienākumus.

Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar sadarbībā ar Latvijas Organizāciju psihologu biedrību Latvijas strādājošajiem aptaujā lūdza norādīt, cik bieži viņi ir pakļauti dažādiem darba vides faktoriem. Kā liecina pētījuma rezultāti, salīdzinoši visbiežāk Latvijas strādājošie ir pakļauti darbam ar datoru – kopumā šādu atbildi ir norādījuši 89% strādājošo. Aplūkojot atbildes dalījumā pēc intensitātes, redzams, ka vismaz pusi no sava darba laika Latvijas strādājošie ir pakļauti tādiem faktoriem kā darbs ar datoru (73%), darbs piespiedu pozā (54%), vienveidīgas kustības (51%), laika trūkums (40%), darbs ar sarežģītām, ātri mainīgām tehnoloģijām, ātru un svarīgu lēmumu pieņemšanu (39%), pārāk zema vai augsta gaisa temperatūra telpās (32%) un tiešs kontakts ar cilvēkiem, kuri nav kolēģi (40%).

Dati: Kantar, 2018

Kaut arī kopumā absolūtais vairākums (80%) Latvijas strādājošo ir apmierināti ar darba apstākļiem savā darba vietā, tomēr piektā daļa (18%) strādājošo ar saviem darba apstākļiem nav apmierināti. Turklāt vairāk nekā puse (57%) ar darba apstākļiem neapmierināto strādājošo vismaz vienu reizi pēdējā gada laikā paši personīgi savam darba devējam ir snieguši ieteikumus darba apstākļu un vides uzlabošanai (to skaitā 17% ierosinājuši uzlabojumus vienu riezi un 40% – vairākas reizes). Tomēr vien 5% no ieteikumus sniegušajiem ir norādījuši, ka darba devējs viņu priekšlikumus ir ņēmis vērā, kamēr 19% uzlabojumus iesniegušo ir atzinuši, ka viņu ieteikumi ir tikai daļēji ņemti vērā.

Par pētījumu

Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar sadarbībā ar Latvijas Organizāciju psihologu biedrību laikā no 2018.gada 22. līdz 25. augustam veica pētījumu par Latvijas strādājošo iedzīvotāju darba vidi un ar to saistītiem aspektiem. Pētījumā tika aptaujāti 705 nodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 64 gadiem. Pētījums tika organizēts interneta aptaujas formā. Izlases kopa tika veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā Kantar stingri ievēro ESOMAR rekomendācijas interneta aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.