Caurmērā trīs no četriem darbiniekiem jeb 75% Latvijas strādājošo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem savu emocionālo stāvokli darbā raksturo kā pozitīvu, atklāj Kantar oktobrī veiktā aptauja.

To skaitā 59% strādājošo savu emocionālo stāvokli darbā raksturo kā drīzāk pozitīvu, un 16% – kā noteikti pozitīvu. Savukārt emocionāli negatīvi darbā jūtas nepilna piektā daļa jeb 18% strādājošo (tostarp 15% jūtas drīzāk negatīvi un 3% – noteikti negatīvi).

Likumsakarīgi, ka savu emocionālo stāvokli darbā kā pozitīvu biežāk vērtē uzņēmumu vai iestāžu vadītāji, augstākā līmeņa speciālisti, kā arī darbinieki ar augstiem ienākumiem – vairāk nekā 1000 eiro mēnesī. Savukārt zemāka līmeņa speciālisti un ierindas darbinieki, kā arī aptaujātie strādājošie ar vidējiem – no 500 līdz 700 eiro mēnesī – ienākumiem, savu emocionālo stāvokli darbā biežāk raksturo kā negatīvu.

Vēl ir vērojama interesanta iezīme, ka strādājošie no lielajām – vismaz četru cilvēku – ģimenēm darbā biežāk jūtas pozitīvi, nekā darbinieki, kas dzīvo vieni paši. Iespējams, strādājošie savās lielajās ģimenēs gūst radinieku atbalstu, kas palīdz mazināt darbā uzņemto stresu un rada pozitīvas emocijas, ko pārnest uz darbu, kamēr vienatnē dzīvojošie cilvēki šādu atbalstu ikdienā nevar saņemt.

Kantar darbinieku pētījumu eksperte Signe Kaņējeva komentē: “Dažādi Kantar veiktie darbinieku pētījumi liecina, ka pozitīvu emocionālo stāvokli darbā veicina labvēlīga darba vide, kolēģu atbalsts un vadības attieksme, kamēr negatīvas emocijas var radīt emocionāli intensīvs darbs, pārāk zems atalgojums un kritiska vadības attieksme. Tāpēc līdzsvara dzīvē saglabāšanai strādājošajiem ir svarīga gan pozitīva kolēģu un vadības attieksme, gan arī ģimenes locekļu atbalsts.”

Par pētījumu

Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar laikā no 2018. gada 9. līdz 11. oktobrim ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujāja 802 strādājošos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Izlase ir reprezentatīva visiem Latvijas strādājošajiem iedzīvotājiem attiecīgajā vecumā.