Galvenais iemesls, kāpēc darbinieki aizietu no darba, ir lielāks atalgojums (66%). Turklāt darba ņēmēju gaidas attiecībā uz vēlamo samaksu divas reizes pārsniedz vidējo algu valstī. To atklāj pētījumu kompānijas TNS veiktais pētījums par darba tirgus tendencēm.

Vēlamā strādājošo vidējā mēnešalga “uz rokas” ir 1 122 EUR. Savukārt vidējā alga valstī pēc 2015.gada CSP datiem bija apmēram 580 EUR “uz rokas” (818 EUR “uz papīra”). Visbiežāk nosauktais vēlamais vidējais atalgojums “uz rokas” ir 1 000 EUR. Viens no trijiem darbiniekiem (34%) pēc nodokļu nomaksas “uz rokas” vēlētos saņemt vairāk nekā 1 000 EUR.

Jāatzīmē, ka starp darbiniekiem, kurus pēc nodokļu nomaksas apmierinātu salīdzinoši zemāks atalgojums (līdz 600 EUR “uz rokas”), salīdzinoši biežāk ir sievietes, darbinieki ar pamata un vidējo izglītību, strādnieki un speciālisti, tirdzniecības nozarē strādājošie, darbinieki ar salīdzinoši zemāku patreizējo atalgojumu (līdz 500 EUR “uz rokas”), tie, kuri nedēļā strādā līdz 39 stundām, lauku reģionos un Latgalē strādājošie, kā arī mikro uzņēmumu darbinieki (1 – 9 darbinieki).

Raksturīgi, ka salīdzinoši augstāku mēnešalgu (1001 EUR un vairāk) vēlētos saņemt vīrieši, darbinieki ar augstāko izglītību, vadītāji un pakalpojumu sfērā strādājošie, darbinieki ar salīdzinoši augstāku patreizējo atalgojumu (vairāk nekā 700 EUR “uz rokas”), tie, kuri nedēļā strādā 41 un vairāk stundas, Rīgā un Pierīgā strādājošie, kā arī lielo uzņēmumu (250 +) darbinieki.

TNS personāla pētījumu eksperte Signe Kaņējeva norāda, ka situācija darba tirgū kļūst darba ņēmējam labvēlīgāka – kopumā iespējas atrast darbu ir lielākas, arī vidējā darba samaksa valstī pieaug, un atsevišķās jomu speciālistu atalgojumā vērojama pat pārmaksa. Darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās un bezdarba līmeņa kritums ir galvenie faktori, kas sekmē pieaugošu spiedienu palielināt algas, pat neskatoties uz salīdzinoši piezemētajām ekonomiskās izaugsmes prognozēm. Īpaši aktuāli tas ir atsevišķās nozarēs un noteiktu sfēru speciālistu kategorijā.

Katram piektajam darbiniekam atalgojums pagājušajā gadā ir palielinājies
TNS veiktā pētījuma dati liecina, ka, strādājot tajā pašā amatā un darbības jomā, katram piektajam darbiniekam (22%) atalgojums pagājušajā, tas ir 2015.gadā, ir palielinājies, kamēr katram desmitajam darbiniekam (12%) atalgojums šajā laikā ir samazinājies. Vairumam strādājošo (59%) atalgojums 2015.gadā gan nav mainījies.

To, ka atalgojums pagājušā gadā ir palielinājies, caurmērā biežāk ir atzinuši gados jaunāki darbinieki (18 – 29 g.v.), speciālisti un tie darbinieki, kuru pašreizējā mēnešalga ir salīdzinoši augstāka (vairāk nekā 700 EUR “uz rokas”). Attiecībā uz atalgojuma samazināšanos, būtiskas atšķirības sīkākās sociāldemogrāfiskās grupās neiezīmējas.

Par aptauju
Pētījumu kompānijas TNS 2016.gada janvārī veica pētījumu ar mērķi noskaidrot darba ņēmēju viedokli par aktuāliem ar darbu un darba tirgu saistītiem jautājumiem. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju regulārā Omnibusa ietvaros interneta aptaujas veidā visā Latvijā tika aptaujāti 706 darba ņēmēji (izlase ir reprezentatīva Latvijas darba ņēmēju ģenerālajam kopumam).

Par TNS
TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānija Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Kontakti
Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www. twitter.com/TNSLatvia